Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
Koniec roku szkolnego nie jest równoznaczny z wypowiedzeniem członkostwa. Żeby zrezygnować z członkostwa należy wysłać pisemną rezygnację.
Oświadczam, że stan zdrowia klubowicza jest dobry i nic mi nie wiadomo o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do uprawiania przez klubowicza sportu judo oraz korzystania z usług oferowanych przez Klub Sportowy Judo Tigers. Oświadczam, że klubowicz jest zdolny do udziału w zajęciach organizowanych przez Klub Sportowy Judo Tigers.